Go back

Kenniscentrum voor compact, natuurinclusief, biobased en circulair bouwen

Fractiekamer Woerden Fractiekamer Woerden  •  09-02-2022  •    Geen reacties
Tiny_house.jpg
Tiny_house.jpg


Voorstel code: Fk-Woerden-2022-02-5

Het voorstel is om in Woerden kenniscentrum op te zetten voor compact, natuurinclusief, biobased en circulair bouwen. Zo kan de wooncrisis sneller opgelost worden, bijvoorbeeld met tiny houses.

De wooncrisis vraagt ook in Woerden om creatieve oplossingen, op zo kort mogelijke termijn. Dit kan bijvoorbeeld met tiny houses, kleine maar wel volwaardige woningen. Deze woningen kunnen bijvoorbeeld op vrijgekomen landbouwgrond of op eigen grond gebouwd worden op een natuur-inclusieve, circulaire manier. Om mensen die zo’n duurzaam tiny house willen (laten) bouwen te ondersteunen en ook innovatie te stimuleren is het voorstel om in Woerden kenniscentrum op te zetten voor compact, natuurinclusief, biobased en circulair bouwen.

Dit kenniscentrum kan in een park komen waar ook showmodellen van kleine huizen te zien zijn Zo kunnen geïnteresseerden hun beoogde nieuwe woonbelevering live te ervaren.Proefslapen in een van de huisjes is dan ook mogelijk. Een dergelijk park is in Almere pas gestart in het Oosterwold – gebied. Als hoofdstad van het Groene Hart kan Woerden hierin een voortrekkersrol spelen.

Op deze manier kunnen ook aanbieders van tiny houses hun producten actief promoten en daarbij bijdragen aan nieuwe woonvormen en het sneller oplossen van de wooncrisis. Voor (alleenstaande) starters is een tiny-house vaak wel financieel haalbaar, je hebt al een compleet klein huis voor nog geen € 80.000,-. Een heel verschil met de gemiddelde huizenprijs in Nederland die nu al boven de € 400.000 ligt.

Dit voorstel heeft geen meldingen.
Geen mijlpalen gedefiniëerd