Go back

Zet een Cybersecurity Helpdesk voor Woerden op

Fractiekamer Woerden Fractiekamer Woerden  •  09-02-2022  •    Geen reacties
digiveilig_klein.jpg
digiveilig_klein.jpg


Voorstel code: Fk-Woerden-2022-02-4

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Woerden moet de gemeente samen met de Woerdense ICT - bedrijven een Cybersecurity Helpdesk opzetten.

In het Groene Hart registreerde de politie in 2021 meer gevallen van cybercrime. In de gemeente Woerden ging het om 64 gevallen van cybercrime in 2021, tegen 37 in 2020. Er moet meer aandacht besteed wordt aan het ook digitaal veiliger maken van Woerden, haar inwoners en bedrijven. Ongeveer 70% van deze cyberaanvallen is gericht op mkb-ondernemingen, die vaak niet of slechts deels over de kennis en middelen beschikken om zich hiertegen afdoende te kunnen verdedigen.Ook digitaal minder vaardige, vaak oudere inwoners hebben een steeds grotere kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, zoals phishing of ransomware.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van Woerden, de bedrijven en mensen die in Woerden wonen of werken is het voorstel dat de gemeente de samenwerking zoekt met IT-bedrijven in Woerden om samen een Cybersecurity Desk op te zetten, waar ondernemers en inwoners terecht kunnen met vragen over - of hulp bij digitale veiligheid. Ondernemers kunnen via de gemeente tegen gereduceerd tarief Woerdense ICT bedrijven inschakelen voor het verbeteren van digitale veiligheid. Voor inwoners wordt een balie ingericht op het gemeentehuis waar ze langs kunnen komen, of waarmee ze telefonisch contact kunnen opnemen.

Het voorstel is dat de gemeente, samen met Woerdense ICT - ondernemers actief ondersteuning gaat bieden aan ondernemers en inwoners  in de gemeente, in de vorm van kennis en middelen. Zo kan de gemeente aan de inspanningsverplichting voor een ook digitaal veilig Woerden voldoen om zo ook een digitaal veilige gemeente te krijgen en tegelijkertijd helpen Woerdenaren elkaar.

Dit voorstel heeft geen meldingen.
Geen mijlpalen gedefiniëerd