Privacybeleid

Dit is een privacybeleid van Splinter en heeft betrekking op de Fractiekamer Woerden.

Het doel van de verwerking

Splinter zorgt ervoor dat persoonsgegevens, namelijk je e-mail adres en mogelijk je naam, alleen verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van de Fractiekamer Woerden. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt zodat je kunt inloggen en zodat wij je op de hoogte kunnen houden van de voortgang van door jou ingebrachte ideeën. Het is mogelijk om hiervoor uit te schrijven. Splinter gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Je kiest zelf een eigen gebruikersnaam. Dat mag alleen je voornaam zijn of je volledige naam. Anonieme nicknames zijn niet toegestaan. 

Beveiliging

Splinter draagt zorg voor passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Het regelmatig opnieuw beoordelen van deze maatregelen is onderdeel hiervan. 

Grondslag van de verwerking

Splinter verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geef je op het moment van registreren.  

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking, of wanneer u uw toestemming intrekt. Je gebruikersnaam blijft wel zichtbaar. Wil je dit niet? Dan kan je dit laten verwijderen. Mail dan naar fractiekamer@splinterpolitiek.nl onder vermelding van de Fractiekamer waarom het gaat.

Rechten op inzage, correctie en verwijdering

Als betrokkene heb je recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht deze te laten wijzigen of verwijderen en het recht om data op te vragen om die zelf door te kunnen geven (dataportabiliteit). Verder heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Voor de ledenadministratie van Splinter binnen de fractiekamer-woerden.nl werkt Splinter samen met externe partijen om het gebruik ervan technisch mogelijk te maken. Het beheer wordt door leden van Splinter zelf gedaan.

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van jouw gegevens dan kan je contact opnemen met: fractiekamer@splinterpolitiek.nl