Fractiekamer is een platform voor burgerparticipatie

Deze handleiding behandelt ieder onderdeel van Fractiekamer . Meer informatie vind je door te klikken op onderstaande links.

Geef je mening

Bij dit onderdeel geef je mening kun je in gesprek om je mening met anderen te delen en te bespreken. Dit is ook een plek waar je voorstellen kunt presenteren, die via andere onderdelen van Fractiekamer tot tot concrete actie van Splinter volksvertegenwoordigers kunnen leiden, als het past binnen de doelstellingen en idealen van de partij.

  • Je kunt gesprekken starten en reageren en je waardering uitdrukken via de Eens of Oneens knoppen. Daarvoor moet je registreren in Fractiekamer .
Knoppen om een gesprek te waarderen
"Eens" en "Oneens" knoppen om gesprekken te waarderen.

Voorstellen

In dit Voorstellen onderdeel kun je voorstellen indienen bij Splinter volksvertegenwoordigers en reageren op voorstellen van anderen. De voorstellen hebben voldoende steun van anderen nodig om tot een stemming te leiden. Als een voorstel veel stemmen krijgt dan wordt deze door Splinter goedgekeurd en in de gemeenteraad verdedigd. Een voorwaarde is dat voorstellen binnen de partijbeginselen en het verkiezingsprogramma van Splinter passen. Zie hiervoor de partijstatuten en de Splinter website.

Knop om een voorstel te steunen
Knop om een voorstel te ''steunen''.

Burgerbegroting

Het Burgerbegrotingen onderdeel helpt bij het geven van directe zeggenschap aan inwoners over de besteding van budgetten van de gemeente.

Verschillende fasen in de burgerbegroting
"Steun" fase en "Stem" fase in de burgerbegroting.

Peilingen

Het peilingen onderdeel wordt geactiveerd elke keer wanneer een voorstel voldoende steun krijgt en er gestemd kan worden, of als Splinter een vraagstuk en besluit aan de inwoners wil voorleggen.

Beleidsplannen

In het plannen onderdeel kun je deelnemen in het opstellen en aanpassen van formele stukken, moties of beleidsplannen. Je kunt hier ook je mening geven over beleid en beleidsplannen ontstaan uit eerdere debatten.