Debatten pictogram

Geef je mening

Hoe kunnen Woerdense politici echt volksvertegenwoordigers worden?

  1 opmerking  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Er wordt in de landelijke politiek veel gesproken over de “nieuwe bestuurscultuur”. Velen zijn cynisch en vragen zich af of die nieuwe bestuurscultuur er ooit gaat komen. Het wantrouwen in de landelijke politiek zet zich ook door naar lokale politiek. Hoe kan de gemeente Woerden er meer zijn voor de burger? Hoe kunnen Woerdense politici echt volksvertegenwoordigers worden die vechten voor de inwoners die zij behoren te vertegenwoordigen?

Ik ben het oneens 0%
3 stemmen

Actief ingrijpen voor een veilig klimaat op scholen

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Er moet actief ingegrepen worden als extremistische of antidemocratische groepen hun gedachtegoed proberen op te leggen aan scholieren. Er moet worden  ingegrepen wanneer het klimaat op scholen niet veilig is voor LHBTI-scholieren of - personeel. Hoe kunnen we dat het beste doen en wat is daarin de rol van de gemeente?

Ik ben het oneens 0%
5 stemmen

Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Persvrijheid is een groot goed en onafhankelijke journalisten moeten worden beschermd. Hoe zorgen we dat de lokale media onafhankelijk blijven en beter kunnen gaan functioneren als waakhond van de lokale democratie?

Ik ben het oneens 0%
4 stemmen

Cultuurbeleid

  Geen reacties  •  08-03-2022  •  Erik Schuurmans

Een jaarrekening cultuur, waarin de gemeente zich tegenover de burger verantwoord over het afgelopen jaar ten aanzien van inspanningen voor het cultuurmanifest (wat heeft ze gedaan/ niet gedaan), , is dat een goed idee?

Ik ben het oneens 34%
1 stem

De gemeente Woerden dient mantelzorgers en mantelouders te ondersteunen

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

De gemeente Woerden dient mantelzorgers en mantelouders te ondersteunen en proactief te wijzen op alle ontzorgmogelijkheden die er zijn. Zoals respijtzorg, casemanagers, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en financiële/fiscale regelingen. Wie heeft er ervaring als mantelzorger en recentelijk problemen met de gemeente (gehad)? Hoe vult de gemeente Woerden haar taak in? Waar kan het beter?

Ik ben het oneens 0%
3 stemmen

Kan het parkeerbeleid in Woerden slimmer?

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

In Woerden is veel te doen (geweest) over het parkeerbeleid en bijbehorende hoge parkeertarieven. Bewoners van de binnenstad worden opgezet tegen lokale ondernemers en andersom. Kunnen we een gulden middenweg bedenken? Kan het autoluw maken van de binnenstad wellicht slimmer? Zonder de ondernemers of omwonenden dwars te zitten?

Ik ben het oneens 0%
5 stemmen

Woerdense burgers moeten meer inspraak krijgen.

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Hoe zie jij meer inspraak voor je? Moet de gemeente meer burgerreferenda houden? En wil je dat het een advies is of een bindende uitslag? Heb je nu het gevoel dat je gehoord wordt in de gemeente? We horen graag hoe jij denkt dat burgerinspraak beter kan.

Ik ben het oneens 0%
5 stemmen

Ondersteuning Mantelzorgers/ouders

  Geen reacties  •  29-03-2022  •  Trido

Misschien kan Splinter helpen meer bekendheid te geven aan het Logeerhuis. Dat biedt de mogelijkheid een zorgpatient tijdelijk onder te brengen, zodat de mantelzorger tijd voor zichzelf krijgt voor vakantie, examens, eigen zorg etc. Het Logeerhuis wordt op dit moment onderbenut.

Ik ben het oneens 0%
Geen stemmen

Ieder kind heeft recht op passende en goede jeugdzorg

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Kinderen zijn kwetsbaar. Jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ieder kind heeft recht op passende en goede jeugdzorg, afgestemd op de behoeften van het kind. Heb je ervaringen met onze jeugdzorg als zorgprofessional, ouder of als kind/jongere? Splinter hoort graag waar het beter kan en zal zich daar hard voor maken in de gemeenteraad.

Ik ben het oneens 0%
8 stemmen

De bouw van de Rembrandtbrug moet wordt stopgezet

  1 opmerking  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Geld weggooien aan grootse projecten die eigenlijk geen verbetering brengen is een slechte zaak. Splinter wil dat de gemeente daarmee stopt. De Rembrandtbrug, de geplande oeververbinding over de Oude Rijn, kost te veel geld, namelijk €24 miljoen. Het geeft verkeers – en geluidsoverlast en gaat dwars over de Romeinse limes (UNESCO Werelderfgoed). De bouw van de Rembrandtbrug moet wordt stopgezet: nieuwe gemeenteraad kan daar over beslissen. Wat vind jij? En waar kunnen we die €24 miljoen (of een deel daarvan) beter aan besteden?

Ik ben het oneens 0%
6 stemmen

Hoe kunnen we weer samenwerken in plaats van verschillen te vergroten?

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Splinter wil af van het hokjesdenken en het opzetten van groepen tegen elkaar. Dat helpt niemand verder. Steeds meer politieke partijen maken hier een discutabel verdienmodel van. Heb je ideeën hoe we weer kunnen gaan samenwerken in plaats van de schijnbare verschillen te vergroten? Hoe zorgen we dat polarisatie niet meer loont?

Ik ben het oneens 0%
4 stemmen

Wijkpark Molenvliet

  Geen reacties  •  23-01-2022  •  Gebruiker verwijderd

Hallo mede Woerdenaren, 

Veel mensen uit Woerden komen naar het Wijkpark in Molenvliet om daar lekker te kunnen wandelen, fietsen of om hun hond uit te laten. Helemaal super natuurlijk. Echter hebben we daardoor bij het winkelcentrum nauwelijks nog ruimte om goed te parkeren. Ook omdat niet veel Woerdenaren weten waar ze goed kunnen parkeren om het park makkelijk in te gaan. Ik zou graag een open discussie willen hebben waar we het verkeer naar toe willen laten gaan en of we dit dan goed moeten gaan aangeven met verkeersborden (bijvoorbeeld bij de tennisvelden maar dan moet het oversteken naar het park wat duidelijker en ook rolstoel/kinderwagen vriendelijk) 

Ik ben het oneens 40%
1 stem

Kan de energietransitie wellicht een stuk slimmer?

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

De gemeente Woerden heeft grote klimaatambities, maar neemt niet altijd de juiste beslissingen. Kan de energietransitie wellicht een stuk slimmer? Denk aan samenwerking met ondernemers, het isoleren van oude huizen met hulp van de gemeente, maar ook aan “smart grids” en “micro grids”, een intelligent lokaal energienetwerk en zeer lokale opwekking van duurzame energie. Ons kwetsbare Groene Hart vol zetten met windmolens en zonneweides is geen duurzame oplossing, toch?

Netbeheerders en energieleveranciers regelen het systeem nu van “bovenaf”, terwijl het volgens experts beter zou zijn om het van onderaf te regelen nu de opwekking ook decentraal plaatsvindt. Heeft iemand concrete ideeën hoe we dat in Woerden kunnen regelen? Bijvoorbeeld faciliteren van de mogelijkheid dat bewoners in woonwijken eigen energiecorporaties oprichten, lokaal energiebeheer? Hoe kunnen we zorgen dat er altijd voldoende duurzame energie is ongeacht piekbelasting of fluctuaties in zonne- en windenergie?

Ik ben het oneens 0%
3 stemmen

Boeren moeten zoveel mogelijk natuurinclusief, duurzaam en kleinschalig werken.

  Geen reacties  •  09-02-2022  •  Fractiekamer Woerden

Woerden is bekend van koeien en kaas. Het is belangrijk voor de natuur en voor dierenwelzijn, dat boeren zo veel mogelijk in harmonie met de natuur (natuurinclusief), duurzaam en kleinschalig te werk gaan. Hoe kan de gemeente daarin ondersteunen? Hoe zorgen we voor een eerlijke prijs voor onze streekproducten?

Ik ben het oneens 25%
2 stemmen

Hulp bij gesprekken

Start een gesprek om je mening met anderen te delen over onderwerpen die jij belangrijk vindt.

De ruimte voor gesprekken is bedoeld voor het uiten en delen van meningen over alle onderwerpen, kansen of knelpunten die je belangrijk vindt.

Om een gesprek te starten moet je je aanmelden op Fractiekamer . Deelnemers kunnen reageren op bestaande gesprekken en deze beoordelen met de knoppen 'Eens' of 'Oneens'.