Gebruiksvoorwaarden

HUISREGELS FRACTIEKAMER

Deelname

 • Deelname in de Fractiekamer is kostenloos
 • Sommige functies in de Fractiekamer kunnen alleen voor leden van Splinter beschikbaar zijn of worden gemaakt.
 • In de Fractiekamer gaan we fatsoenlijk met elkaar om. Onnodig grof taalgebruik, discriminatie in elke vorm of ander onrechtmatig gedrag wordt niet geaccepteerd, ook niet tegen medeleden. 
 • Leden die zich niet aan deze fatsoensnormen en - regels houden kunnen uit de Fractiekamer verwijderd worden.
 

Indienen van ideeën

 • We hopen op een goed gesprek. De moderator kan bijdragen verwijderen die grof of beledigend zijn.
 • We houden het gesprek transparant en eerlijk. Gebruikers met misleidende profielen worden verwijderd door de moderator.
 • Breng zelf iets in. De inhoud van ideeën of reacties die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen worden verwijderd door de moderator.
 • Ideeën of reacties die beschouwd kunnen worden als (verscholen) reclameboodschappen, die links naar andere websites bevatten (die niets met de vragen te maken hebben) of die beschouwd kunnen worden als spam, worden verwijderd door de moderator.

Werkwijze

 • Alle ingegeven ideeën kunnen door één van onze moderatoren getoetst worden aan deze regels die gelden op het platform.
 • Zie je een opmerking of idee wat je ongepast vindt? Dit kun je markeren. Een moderator kijkt er dan naar.
 • Als een idee wordt verwijderd, kan dezelfde persoon een nieuw idee indienen dat wel aan de regels voldoet.
 • De moderatoren kunnen gebruikers, die bij herhaling de regels negeren, blokkeren zodat ze geen bijdragen meer kunnen leveren op het platform. 

Werkwijze verkiezingsprogramma

 • Voorafgaand aan verkiezingen kan het verkiezingsprogramma in de Fractiekamer aan leden worden voorgelegd. Leden kunnen hierop reageren en programmapunten eventueel steunen. Ook kunnen zij suggesties doen of vragen stellen.
 • Leden kunnen stemmen, waarbij per voorstel ieder lid één keer kan stemmen. Een lid kan voor of tegen stemmen.
 • Wanneer er meerdere voorstellen per verkiezingspunt zijn, wordt voorkeur gegeven aan het voorstel met de meeste stemmen
 • Voorstellen mogen niet tegen de kernwaarden van Splinter in gaan. Ongeacht het aantal stemmen zullen deze voorstellen niet worden opgenomen in het verkiezingsprogramma. De kernwaarden zijn hier te vinden; https://www.splinterpolitiek.nl/programma2021/departij
 • De volksvertegenwoordigers hebben in samenspraak met de beleidsexperts de laatste stem in het toevoegen of het amenderen van verkiezingsprogrammapunten.

Werkwijze politieke besluitvorming

 • De volksvertegenwoordiger heeft te allen tijde het laatste woord over de stemmingen. Dit is grondwettelijk geregeld: volksvertegenwoordigers stemmen altijd zonder last.