Burgerbegrotingen

Er zijn geen begrotingsvoorstellen.

Hulp bij burgerbegrotingen

Met de burgerbegroting kan jij helpen meebeslissen aan welke projecten in de gemeente gemeenschappelijk geld het beste besteed kan worden.